Happy Easter! – Wesolych Swiat Wielkanocnych!


Dear Members Polish American Congress, Illinois Division

President and Executive Team Members want to thank you for cooperation and support of the mission of Polish American Congress and wish you and your families a Healthy, Joyous and Blessed Easter Holiday.

In this very difficult time, when we do not know what the next day will bring, when some of us cannot sit at the Easter table with our families we have to remember that Jesus is with us and our faith will lead us out of this Epidemic.


Drodzy Członkowie Kongresu Polonii Amerykańskiej, Oddział na Stan Illinois

Prezes i Zarząd pragną podziękować Państwu za współpracę i wsparcie misji Kongresu Polonii Amerykańskiej, i życzymy Wam i Waszym rodzinom Zdrowych, Radosnych i Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

W tym tak trudnym czasie, kiedy nie wiemy, co następny dzień przyniesie, kiedy niektórzy z nas nie mogą usiąść przy stole Wielkanocnym z naszymi rodzinami, to musimy pamiętać, że Jezus jest z nami i naszą wiarą wyprowadzi nas z tej Epidemii.

Happy Easter!

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Polish American Congress, Illinois Division

Miroslaw M. Niedzinski
Prezes