GLOS KONGRESU – Sluchaj Programu Radiowego Kongresu Polonii Amerykanskiej, Wydzial na Stan Illinois


Kliknij i słuchaj na żywo w internecie / Click and listen live in the internet:
1490 AM Radio Chicago
radiochicago1490am.com


Drodzy słuchacze. Stacja radiowa nie posiada archiwum emitowanych audycji. Dlatego też staramy się nagrywać nasze audycje i udostępniać je na stronie internetowej. Naszym celem jest, aby wszystkie audycje były nagrane, jednak może zaistnieć wyjątkowa sytuacja, kiedy nagranie audycji nie będzie możliwe. Z góry, przepraszamy za jakiekolwiek utrudnienie.

Pytania… Uwagi… Prosimy o contact:
Questions… Comments… Please contact us:

Tel: 312-650-9011
Email: voiceofcongress2020@gmail.com


[Update: 7 kwietnia 2023]

Uaktualnienia: “Featured image”, linki i informacje o stacji radiowej.


[Update: 3 June 2020]

Z powodu trudności technicznych program „Głos Kongresu” rozpocznie się 11 czerwca 2020 r (nie 4 czerwca jak wcześniej informowaliśmy). Przepraszamy za tę niedogodność i zapraszamy do słuchania 11-go czerwca.
Due to the technical difficulties the “Voice of Congress” program will start on June 11, 2020 (not on 4th, as announced earlier).  We apologize for this inconvenience and invite you to dial-in on June 11th


“VOICE OF CONGRESS”
We are pleased to announce that PAC IL will start a broadcast of a
WEEKLY RADIO PROGRAM,
starting on Thursday, June 11th, 2020, from 8:00 PM to 9:00 PM. Broadcast can be heard on WPNA (1490 AM) every Thursday.
The new Radio Program, in Polish language, “Glos Kongresu” (“Voice of Congress”) shall be hosted by Walter Bochenek, PAC IL 1st Vice President.


  • Łączenie interesów Polski i USA na płaszczyźnie polonijnej, poruszając istotne sprawy dotyczące Polonii.
  • Przedstawianie możliwości biznesowych, studiowania i inwestycji w Polsce.
  • Promowanie najnowszych i historycznych osiągnięć Polski oraz wkład Polaków w dziedzinie kultury i sztuki w Polsce i na całym świecie.
  • Tworzenie pozytywnego klimatu dla Polskich spraw na terenie USA, przybliżając je środowisku Polonijnemu.
  • Podtrzymywanie polskich tradycji oraz dbanie o czystość i propagowanie piękna języka polskiego. 

Pragniemy by ten program był platformą poruszającą dzisiejsze i przyszłościowe tematy ze świata polityki, kultury i biznesu włączając rozmowy z liderami Polonijnymi, Polskimi i Amerykańskimi.

Zapraszamy!

Z wyrazami szacunku,

Mgr. Inż. Mirosław Niedziński MS MBA FASM
Prezes; Kongres Polonii Amerykańskiej – Wydział na Stan Illinois

Kliknij tutaj po broszure w PDF.