PACIL is asking USA Secretary of State, Anthony J. Blinken to intervene and ask for immediate release of Polish activists arrested in Belarus.

 

Polish American Congress, Illinois Division protests the escalation of repression against ethnic Poles by the Lukashenko regime in Belarus. We seek diplomatic action from U.S. Department of State, on behalf of ethnic Poles living in Belarus. For many years the Lukashenko regime targeted ethnic Poles for cultural obliteration, essentially cultural genocide, attempting to stamp out any signs of the existence of Poles in Belarus, a region that has, for centuries, been home to both Belarus and Polish people.

Read the letter sent to USA Secretary of State, Anthony J. Blinken >


Kongres Polonii Amerykańskiej, oddział na Stan Illinois, protestuje przeciwko represji wobec etnicznych Polaków przez reżim Łukaszenki na Białorusi. Zwracamy się o podjęcie działań dyplomatycznych ze strony Departamentu Stanu USA, w imieniu etnicznych Polaków mieszkających na Białorusi. Przez wiele lat reżim Łukaszenki prowadził działania, których celem było kulturowe unicestwienie Polaków, w istocie kulturowe ludobójstwo, usiłując zatrzeć wszelkie znaki istnienia Polaków na Białorusi, regionie, który od wieków był domem zarówno dla Białorusinów, jak i Polaków.   

Przeczytaj list wysłany do Sekretarza Stanu USA, Anthony J. Blinken > 


Sylwetka Andżeliki Borys (in Polish)

 

 

 

 

Sylwetka Andrzeja Poczobuta (in Polish)

Podstawy prawne dotyczące mniejszości