Podcast on YouTube: “Bogdan Kotnis, Bob Terzian: American-Polish Connectivity”


Podcast on YouTube: “Bogdan Kotnis, Bob Terzian: American-Polish Connectivity”


We encourage you to listen to this interesting interview.
It very well presents the naivety and stagnation of European and American politicians when it comes to understanding Russia’s strategy in Central Europe. If you think it is appropriate, we suggest adding your own comment. For example: you can add “great interview”, “I agree”, or similar short content. This may cause greater resonance among politicians in Washington.
*****
Zachęcamy do wysłuchania tego interesującego wywiadu.
Jest w nim bardzo dobrze przedstawiona naiwność i marazm europejskich i amerykańskich polityków w kwestiach zrozumienia strategii Rosji w Centralnej Europie. Jeśli uważacie Państwo za stosowne, to sugerujemy dodanie własnego komentarza. Na przykład: można dopisać „doskonały wywiad”, „zgadzam się”, lub podobne krótkie treści. To może spowodować większy oddźwięk wśród polityków w Washingtonie.