Komunikaty Wyborcze – Chicago 2024


This page will be updated as new information is provided for our publications.

Ta strona będzie aktualizowana w miarę otrzymywania nowych informacji w celu publikacji.


Uwaga! Zmiana strony internetowej Komisji Wyborczej Miasta Chicago.
Komisja Wyborcza Miasta Chicago ma nową stronę internetową: chicagoelections.gov
Aby otworzyć ją w języku polskim należy wejść na te stronę i w prawym górnym rogu wybrać język polski.

Dotychczasowa strona w języku polskim chicagowybory.com jest już nieaktywna, należy używać strony:  chicagoelections.gov i wybrać język.


Please click on link(s) below.


Updated: 19 Mar 2024

For questions or concerns on ELECTION DAY – March 19, 2024 voters may call Election Central at 312-269-7870.

Voters who need assistance in Polish may call 312-269-5702.

Voters can go to their assigned precinct polling place to vote on Election Day, March 19, 6:00am – 7:00pm. If you are in line to vote when the polls close at 7:00pm, you can still vote. Voters who want to go to their precinct polling place on Election Day must go to their assigned precinct location. Voters can find their precinct polling place or nearest vote center by going here: https://chicagoelections.gov/voting/your-voter-information

51 Early Voting sites are also open as vote centers on Election Day from 6:00am – 7:00pm. A Chicago voter may choose to vote at any of these vote centers, no matter where they live within the city.


 

We wtorek 19 marca, w dniu prawyborów prezydenckich, prosimy wyborców miasta Chicago o kierowanie wszystkich pytań lub uwag na numer polskiej linii 312-269-5702 LUB do Centralnego Biura Wyborczego “Election Central” pod numer telefonu 312-269-7870  (należy prosić o polskiego przedstawiciela). Linia telefoniczna Centralnego Biura Wyborczego będzie czynna tylko w dniu wyborów.

Wszystkie placówki wyborcze w dniu wyborów będą otwarte w godzinach od 6:00 do 19:00. Wyborcy mogą oddać głos w lokalu do którego zostali przydzieleni. Wyborcy mogą sprawdzić do jakiego lokalu wyborczego zostali przydzieleni w dniu wyborów na stronie https://chicagoelections.gov/voting/your-voter-information.

Wyborcy mogą również oddać głos w jednej z 51 placówek wczesnego głosowania tzn. centrach wyborczych (Election Centers). Wyborcy z Chicago mogą głosować w dowolnej placówce, niezależnie od miejsca zamieszkania w mieście. Wszystkie centra wyborcze będą otwarte of 6:00 rano do 19:00. 51 Early Voting sites are also open as vote centers on Election Day

W dniu wyborów jest również możliwość osobistej rejestracji. Od osób rejestrujących się do głosowania wymagane jest przedstawienie dwóch (2) dokumentów tożsamości, co najmniej jeden z nich musi posiadać aktualny adres zamieszkania wyborcy.


Updated: 16 Mar 2024


Updated: 18 Feb 2024

PILNE: Praca w komisjach wyborczych we wczesnym glosowaniu


Updated: 16 Feb 2024

Early Voting in Chicago is Delayed Due to Court Order

Wczesne głosowanie w Chicago opóźnione z powodu nakazu sądowego


Updated: 15 Feb 2024 (#2)

Early Voting is Now Open in Downtown Chicago for the March 19th Presidential Primary Election_Polish

Updated: 15 Feb 2024

(1)  W czwartek, 15 lutego rozpoczyna się wczesne głosownie  w centrum miasta Chicago, w superplacówce! … a 4 marca we wszystkich 50 okręgach miejskich.

(2)