Compensation From Germany as a Result of Losses Suffered by Poland during WWII

On February 27, 2023, during the Polish American Congress, Illinois Division, membership meeting, we were privileged to have two special guests: Consul General Pawel Zyzak and President of the Polish-American Congress National, Frank Spula.

Consul Pawel Zyzak presented a proposal from the Polish government on compensation from Germany as a result of losses suffered by Poland during WWII (1939-1945) at the hands of Nazi Germany.  Deputy Minister of Foreign Affairs, Arkadiusz Mularczyk, visited Chicago where he introduced the report to American leaders and leaders of the Polish-American community, as well as journalists.  The report was prepared in cooperation with historians from Jagiellonian University.  Poland demands from Germany compensation for material and intangible losses in the amount of over 6 Trillion PLN and compensation for damages.

REPORT IN POLISH (PDF)


W dniu 27 lutego 2023 roku podczas spotkania członkowskiego Kongresu Polonii Amerykańskiej Oddziału Illinois mieliśmy zaszczyt gościć dwóch specjalnych gości: Konsula Generalnego Pawła Zyzaka oraz Prezydenta Krajowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka Spulę.

Konsul Paweł Zyzak przedstawił propozycję polskiego rządu w sprawie odszkodowań od Niemiec za straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej (1939-1945) z rąk nazistowskich Niemiec. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk złożył wizytę w Chicago, gdzie przedstawił raport amerykańskim przywódcom i przywódcom społeczności polonijnej oraz dziennikarzom. Raport powstał we współpracy z historykami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polska domaga się od Niemiec odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości ponad 6 bln zł oraz zadośćuczynienia.

RAPORT (PDF)