[Updated] Rudolf Danel 1915-2019 … Consulate General of the Republic of Poland in Chicago – PRESS RELEASE


Updated on 10 June 2019.    Please see bottom of this article for an update about the event held in memory of Rudolf Danel on June 8, 2019.


Konsulat Generalny RP w Chicago
Consulate General of the Republic of Poland in Chicago

INFORMACJA PRASOWA
PRESS RELEASE

Rudolf Danel 1915-2019

Consulate General of the Republic of Poland in Chicago deeply regrets to inform that Mr. Rudolph Danel passed away on May 14, 2019 in Chicago. He was 103 years old, having lived a long and extraordinary life.  He was a Christian survivor of the Former German Nazi Concentration and Extermination Camp Auschwitz-Birkenau  (a camp number 125792) and by the time of his death he was one of the most senior survivors.

Editor’s note: See below for English translation of the remainder of the Polish language version of the Polish Consulate Press Release is provided by the Corresponding Secretary, PACIL.

Konsulat Generalny RP w Chicago z głębokim żalem i smutkiem przyjął wiadomość o śmierci w dniu 14 maja 2019 r. w Chicago w wieku 103 lat Ś. P. Rudolfa Danela, najstarszego spośród wszystkich znanych ocalałych więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau (numer obozowy 125792). Jego życie było nie tylko długie, ale także wyjątkowe. Rudolf Danel urodził się na Śląsku w 1915 roku. Był najmłodszym z dziesięciorga dzieci i przeżył trudne dzieciństwo. W wieku dziesięciu lat zmarła jego matka i nauczył się być samodzielny. W wieku czternastu lat znalazł się pod opieką Wojska Polskiego, gdzie nauczył  gry na instrumentach muzycznych w wojskowej orkiestrze marszowej. Wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. przeciwko agresji niemieckiej na Polskę, a po jej zakończeniu był aktywnym uczestnikiem polskiego ruchu oporu na Śląsku m.in. pozyskując gotowe druki tzw. kenkart, które umożliwiały zdobycie nowych tożsamości osobom zagrożonym przez okupanta niemieckiego, w tym zwłaszcza żydowskiego pochodzenia. Tak stało się np. z rodziną Reichenbaumów, która dzięki pomocy Rudolfa Danela zmieniła formalną tożsamość na Raciszewskich, dzięki czemu mogła przeżyć wojnę. Rudolf Danel w związku z działalnością w polskim podziemiu został aresztowany przez gestapo 22 lipca 1941 r., a następnie sądzony i skazany na więzienie. 25 czerwca 1943 r. został osadzony w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Zdolność gry na instrumentach muzycznych pozwoliła mu dostać się do orkiestry obozowej.  W styczniu 1945 r. był w ostatniej grupie więźniów wywiezionych przez Niemców z Oświęcimia. Został przewieziony do obozu Oranienburg-Sachsenhausen w Niemczech. Po wojnie znalazł się w amerykańskiej strefie okupacyjnej i ukończył Uniwersytet w Monachium uzyskując dyplom z ekonomii biznesu. W 1950 r. wyemigrował do Chicago, gdzie pracował zawodowo jako pracownik socjalny. Ożenił się z Marię Ruth Swincow, z którą miał trójkę dzieci. Po śmierci żony w wieku 52 lat powtórnie ożenił się z sybiraczką Janiną Czetowicz, która zmarła po 15 latach wspólnego małżeństwa. Rudolf Danel na stulecie swoich urodzin w 2015 r. po raz pierwszy od zakończenia drugiej wojny światowej odwiedził Polskę. Jego dwie wizyty w Miejscu Pamięci Muzeum Auschwitz-Bikenau  w 2015 i 2018 r. były ogromnym przeżyciem dla niego i dyrekcji muzeum. Rodzina Zmarłego organizuje prywatne wspomnienie życia śp. Rudolfa Danela w sobotę 8 czerwca 2019 r.

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie oraz wszystkim bliskim Zmarłego.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
REST IN PEACE!

Editor’s note: English translation of the Polish language above text is provided by the Corresponding Secretary, PACIL.

His life was not only long but also extraordinary. Rudolf Daniel was born in Polish Silesia, in 1915. He was the youngest of 10 Children, and had difficult childhood.  At the age of 10 his mother died and he learned to be independent. At the age of 14 he joined the Polish Army where he learned how to play on musical instruments and played in the military marching band. He took part in the defense of Poland in 1939 against German attack on Poland, and after the occupation of Poland started he was active in the Polish Resistance in Silesia, among other feats he obtained so called “Kenkart”, (blank identity documents) which enabled people endangered by German occupiers to create new identity, especially Poles of Jewish descent. Such happened with the Reichenbaum family, which with the help of Rudolf Danel changed their identity to Raciszewski family, which enabled their survival. Due to his activity with the Polish Resistance Rudolf was arrested by Gestapo on July 22, 1941, then tried and sentenced to incarceration. On July 25, 1943 he was placed in the German Concentration and Extermination Camp Auschwitz -Birkenau. His musical ability landed him a spot in the Camp prisoner orchestra. In January of 1945 he was ini the last group of prisoners moved by Germans from Auschwitz.  He was transferred to the Oranienburg-Sachsenhausen Concentration Camp in Germany. After the war ended he found himself in the American Occupation zone, and was able to complete his university education in Munich, getting a degree in Business Economics. In 1950 he emigrated to Chicago where he worked professionally as a Social Worker. He married Ruth Swincow with whom he had three children. After his wife passed away at the age of 52, he remarried, his wife being Janina Czetowicz, a “Sybirak” (a Polish WWII refugee forcibly moved from Poland to a Lahdabor Camp in Siberia by Russians). Janina passed away 15 years of marriage. On his 100th birthday he visited Poland  for the first time from WWII. His two visits to Remembrance Museum Auschwitz-Birkenau in 2015 and 2018 were an extremely moving experience for him and the Museum staff. Deceased Family is organizing a private celebration of life on Sat. June 9th 2019.

Our most sincere Condolences to the Family and Friends of the Deceased.
May He rest in Peace!
HONOR TO HIS MEMORY!

EDITOR’S NOTE:  PER RUDOLF DANELS’ SON, RUDOLF WAS SPONSORED BY POLISH AMERICAN CONGRESS, UNDOUBTEDLY BY WANDA AND CHARLES ‘KAROL’ ROZMAREK WHO SPONSORED THOUSANDS OF DISPLACED POLES.
SEE CHICAGO TRIBUNE:  http://www.chicagotribune.com/news/obituaries/ct-met-rudolf-danel-obituary-20190530-story.html

 

WIĘCEJ INFORMACJI – MORE INFORMATION:

FOTO – PHOTO

https://drive.google.com/file/d/0BwTSQBnBKoFRMUd1ZFRDTEZpOUh3bU5RSU5EZHdTLTBwSm5V/view

https://www.youtube.com/watch?v=96ohdLkuTmk

CHICAGO TRIBUNE OBITUARY ENG

http://www.chicagotribune.com/news/obituaries/ct-met-rudolf-danel-obituary-20190530-story.html

NEKROLOG POL

https://drive.google.com/file/d/1dhZ7-VnGD_pIe_7A7sOnR9YioWmdDNtV/view

OBITUARY ENG

https://drive.google.com/file/d/1BvWtjjW_gEWF4JfAYlPxH8H0uh7C3F9N/view

WOJENNE LOSY POL

https://drive.google.com/file/d/1NVjomPmYPZMwuQMZBRsT90tdk956Puu2/view

THE WAR YEARS ENG

https://drive.google.com/file/d/1UQH3wQOfIoR__IvSv9_-hbuCL2I3_HR1/view

RUDOLF DANEL URATOWAŁ RODZINĘ ŻYDOWSKĄ POL

https://drive.google.com/file/d/10Qu5UXQRoZ1HNs2OG3I0sUEquBtz9qvX/view

RUDOLPH DANEL SAVED A JEWS FAMILY ENG

https://drive.google.com/file/d/1SrPzzEEvAVZb7-XLNxhXnO_9CJ0hfya-/view

 

Kontakt do rodziny – A contact to the Family:

Mr. Alexander Danel – son and chairman of the Americans of Polish Descent “AMOPOD”

E-mail: alexander.danel@gmail.com

http://www.amopod.org/

 

Piotr Semeniuk

Vice Consul

Consulate General of the Republic of Poland in Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

ph: 1 (312) 337 8166, ext. 217

Website: www.chicago.msz.gov.pl

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago


Update: 10 June 2019.

Vice Consul Piotr Semeniuk addresses gathered guests. Mr. Alexander Danel, Rudolph’s son, (far right) with family members on the forefront of the photo. Instruments played by Rudolph were on display.

Roman Korczak (right), Executive Secretary, represented Polish American Congress, Illinois Division during the event to remember and honor of Rudolph Danel on June 8, 2019.