Presidents Trump and Duda in the White House on 24 June 2020 – Red. Andrzej Mikolajczyk Reports

Prezydenci Trump i Duda w Białym Domu, w dniu 24 czerwca, 2020 r.
Reportaż Red. Andrzeja Mikołajczyka. (Polish text below.)


Upon arrival from Washington, red. Andrzej Mikolajczyk went to the Radio GLOSS of CONGRESS, where he reported on the presidents’ meeting.

It was another very fruitful working meeting of both Presidents Andrzej Duda and Donald Trump met for the eleventh time. Five of these meetings were official, bilateral talks – in July 2017 in Poland, the others took place in the USA, including three times: in September 2018June 2019 and June 24, 2020. President Andrzej Duda visited the White House In addition, Presidents Duda and Trump met several times during multilateral talks, including NATO summits, UN General Assembly meetings, and Economic Forum meetings in Davos.

During the meeting, the Presidents adopted a joint statement in which they emphasized that “Poland and the United States will continue to deepen defense cooperation, including through further implementation of the Joint Declarations of June 12, 2019 and September 23, 2019, as well as through the development of plans to strengthen military ties” .

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,370,prezydent-andrzej-duda-w-bialym-domu-pleng.html

Below is also a link to the statements of President Andrzej Duda before meeting with President Trump where red. Mikolaczyk asked two questions about:
– Polish Medical Mission in Chicago
– Matters of the Polish diaspora in the US  … President thanked the Polish diaspora for supporting Poland’s affairs in the USA, at the Polish accession to NATO, for supporting the country on the Vistula.

The president enthusiastically answered each of red. Mikolajczyk’s questions. Then these topics appeared during subsequent meetings of the presidents.

Statement by the President of the Republic of Poland before meeting with the President of the USA

https://youtu.be/Mp23grOHuvE

Based on text from Andrzej Mikolajczyk.  Photos: Andrzej Mikolajczyk


Po przyjeździe z Waszyngtonu natychmiast pojechałem do Radia GLOS KONGRESU, gdzie relacjonowałem spotkanie prezydentów.

Było to kolejne bardzo owocne spotkanie robocze obu prezydentów. Prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump spotkali się już po raz jedenasty. Pięć z tych spotkań miało charakter oficjalnych, dwustronnych rozmów  – w lipcu 2017 r. w Polsce, pozostałe odbyły się na terenie USA, w tym trzykrotnie: we wrześniu 2018w czerwcu 2019 i 24 czerwca, 2020 roku Prezydent Andrzej Duda gościł w Białym Domu. Poza tym Prezydenci Duda i Trump spotykali się kilkakrotnie przy okazji rozmów wielostronnych, m.in. szczytów NATO, posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego ONZ, spotkań Forum Ekonomicznego w Davos.

Podczas spotkania Prezydenci przyjęli wspólne oświadczenie, w którym podkreślili, że „Polska i Stany Zjednoczone będą kontynuowały pogłębianie współpracy obronnej, między innymi poprzez dalszą implementację Wspólnych Deklaracji z 12 czerwca 2019 roku i 23 września 2019 roku, a także poprzez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych”.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,370,prezydent-andrzej-duda-w-bialym-domu-pleng.html

Poniżej podaje także link do wypowiedzi Prezydenta Andrzeja Dudy przed spotkaniem z Prezydentem Trumpem. Zadałem dwa pytania na temat:
– Polskiej Misji Medycznej w Chicago
– Spraw Polonii …  Prezydent dziękował Polonii za popieranie spraw Polski w USA, miedzy innymi przy wejściu Polski do NATO, za wspieranie Kraju nad Wisłą.

Prezydent odpowiedział z entuzjazmem na każde z pytań red. Mikołajczyka. Potem ta tematyka pojawiała się w czasie kolejnych spotkań prezydentów.

Wypowiedź Prezydenta RP przed spotkaniem z Prezydentem USA

https://youtu.be/Mp23grOHuvE

Na podstawie tekstu Andrzeja Mikołajczyka. Zdjęcia: Andrzej Mikołajczyk


Andrzej Mikolajczyk (left) with reporters near White House