NA GLOWNA STRONE FUTURE

77 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY SWIATOWEJ

1 września 1939 roku, o godzinie 4:40 bez wypowiedzenia wojny, wojska niemieckie uderzyły na Polskę .
Wybuch wojny rozpocza nalot na Wieluń, przeprowadzony przez eskadrę 4 Floty Powietrznej feldmarszałka Wolframa von Richthofena, a zaraz po nim ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein i agresja wzdłuż całej granicy niemiecko-polskiej.
Wypełniając zobowiązania sojusznicze, wynikające z podpisanych z Polską umów, 3 września 1939 roku wojnę Niemcom wypowiedziały Francja i Wielka Brytania. Niestety żadne z tych państw, poza czynną działalnością dyplomatyczno-propagandową i niewielkimi działaniami militarnymi, nie zdecydowało się na użycie siły wobec hitlerowskiego agresora. Z powodu niespodziewanego, zmasowanego ataku na froncie długości ok. 1600 km, osamotniona armia polska nie była w stanie zatrzymać przeważających sił wroga na granicach, będąc zmuszoną do wpuszczenia nieprzyjaciela w głąb kraju. Tak rozpoczęła się „kampania wrześniowa” – wojna obronna , która będzie trwała długie tygodnie nierównych walk, aż do 6 października 1939 roku, kiedy nastąpi kapitulacja polskiej armii i rozpocznie się ponura, niemiecka okupacja.

Po lewej stronie pokazane sa w formie Pdf fragmenty dwóch archiwalnych numerów brytyjskiego czasopisma „The War Illustrated” z września 1939 roku, które przedstawiają początek II wojny światowej z punktu widzenia Wielkiej Brytanii. Atmosfera politycznego oraz medialnego poparcia dla heroicznej walki Polaków, połączona z propagandowym pokazem sprawności i przygotowania armii brytyjskiej, która nie skorzystała z okazji, aby spróbować aktywnie zdusić rozpalający się konflikt w zarodku, doskonale oddaje formę i klimat konfrontacji francusko-brytyjsko-niemieckiej, którą historycy określili z czasem mianem „dziwnej wojny”. Prezentowane czasopismo pochodzi ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej.

 

77 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY SWIATOWEJ

1 września 1939 roku, o godzinie 4:40 bez wypowiedzenia wojny, wojska niemieckie uderzyły na Polskę .
Wybuch wojny rozpocza nalot na Wieluń, przeprowadzony przez eskadrę 4 Floty Powietrznej feldmarszałka Wolframa von Richthofena, a zaraz po nim ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein i agresja wzdłuż całej granicy niemiecko-polskiej.The War Illustrated 1939
Wypełniając zobowiązania sojusznicze, wynikające z podpisanych z Polską umów, 3 września 1939 roku wojnę Niemcom wypowiedziały Francja i Wielka Brytania. Niestety żadne z tych państw, poza czynną działalnością dyplomatyczno-propagandową i niewielkimi działaniami militarnymi, nie zdecydowało się na użycie siły wobec hitlerowskiego agresora. Z powodu niespodziewanego, zmasowanego ataku na froncie długości ok. 1600 km, osamotniona armia polska nie była w stanie zatrzymać przeważających sił wroga na granicach, będąc zmuszoną do wpuszczenia nieprzyjaciela w głąb kraju. Tak rozpoczęła się „kampania wrześniowa” – wojna obronna , która będzie trwała długie tygodnie nierównych walk, aż do 6 października 1939 roku, kiedy nastąpi kapitulacja polskiej armii i rozpocznie się ponura, niemiecka okupacja.

Po lewej stronie pokazane sa w formie Pdf fragmenty dwóch archiwalnych numerów brytyjskiego czasopisma „The War Illustrated” z września 1939 roku, które przedstawiają początek II wojny światowej z punktu widzenia Wielkiej Brytanii. Atmosfera politycznego oraz medialnego poparcia dla heroicznej walki Polaków, połączona z propagandowym pokazem sprawności i przygotowania armii brytyjskiej, która nie skorzystała z okazji, aby spróbować aktywnie zdusić rozpalający się konflikt w zarodku, doskonale oddaje formę i klimat konfrontacji francusko-brytyjsko-niemieckiej, którą historycy określili z czasem mianem „dziwnej wojny”. Prezentowane czasopismo pochodzi ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej.

RESULTS OF PAC ILLINOIS ELECTION – 2016-2017PAC
On behalf of the Election Committee, we are pleased to announce the results of the election held on May 23, 2016 for officers for the Polish American Congress – Illinois Division. In addition, all amendments proposed by the Bylaw Committee to the By-laws were overwhelmingly adopted.
The election was significant in that it was the first where voting took place electronically and the results were tabulated by an independent company. This process permitted the Committee to focus on the election process & validity of votes, leaving the counting to and an independent company – VotRite LLC.
The Committee unanimously agreed to the electronic tabulation of votes & was very pleased with the manner in which delegates quickly adapted to the new system & the speed and veracity it provided to the election.
On behalf of the Election Committee, Chair – Christopher Kurczaba
Members – Lucja Smagacz, Jim Delgiudice, Irena Klatka, Marianna Skorupa
RESULTS

President                                 Romuald Poplawski
1st Vice President                   Bogdan Struminski
2nd Vice President                 Mary Sendra Anselmo
Treasurer                                 Ewa Cholewinski
Financial Secretary               Jolanta Grocholski
Recording Secretary             Jan Plachta
Correspondence Secretary  Mark Dobrzycki
Sgt. At Arms                           Walter Bochenek

Vice Presidents (6)                Michal Niemkiewicz
(in order of votes received) Michael Niedzinski
                                                Anna Zalinska
                                                Irene Hercik
                                                Piotr Wyszkowski
                                                Zygmunt Golinski

National Directors                Andrzej Gedlek
(in order of votes received) Anna Zawadzka
                                                Anna Wierzbicka
                                                Joseph Sobczak

Chicago, May 24, 2016