Konsulat Generalny RP w Chicago wprowadza zmiany w zasadach przyjmowania interesantów – INFORMACJA PRASOWA 2


Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

INFORMACJA PRASOWA 2

Zmiany w organizacji pracy Konsulatu Generalnego RP w Chicago w związku z sytuacją epidemiologiczną [aktualizacja: 19.03.2020]

W związku z sytuacją epidemiologiczną Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago zawiesza wszystkie wizyty umówione za pośrednictwem E-konsulat od poniedziałku 23 marca 2020 r.

Mając na uwadze zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych oraz Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, przyjmowanie wizyt zostaje do odwołania ograniczone tylko do sytuacji nagłych.

Będziemy przyjmować wnioski tylko w sprawach bardzo pilnych i udokumentowanych, szczególnie w sytuacji lotu przewidzianego na najbliższe dni. Przypadki te powinny być wcześniej uzgodnione mailowo, ew. telefonicznie.

Przypominamy, że wszystkie sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa, mogą być załatwiane w formie korespondencyjnej lub w późniejszych terminach.

Liczymy na Państwa zrozumienie i przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Uwaga! Zmiany w organizacji pracy nie ograniczają dostępu do urzędu konsularnego obywatelom polskim w zakresie pomocy konsularnej, w sytuacjach nagłych, wymagających niezwłocznego działania lub interwencji konsula.

W związku z powyższym informujemy, że od poniedziałku 23 marca br.:

  1. Nie ma możliwości wyznaczenia nowych wizyt w systemie E-konsulat.
  2. Pilne sprawy paszportowe muszą być wcześniej uzgadniane z konsulatem oraz udokumentowane (np. bilet lotniczy na najbliższe dni).
  3. Rekomendujemy skorzystanie z możliwości odbioru gotowych paszportów drogą pocztową (za dodatkową opłatą 12 USD). Wniosek o przesłanie paszportu kurierem:

https://chicago.msz.gov.pl/resource/1196460a-8abf-4b47-a4a8-324d58247d09:JCR

  1. Zawieszone jest przyjmowanie interesantów w sprawach wizowych.
  2. Osobiste wizyty w sprawach prawnych i obywatelskich są zawieszone do odwołania. Sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane wyłącznie formą korespondencyjną.
  3. Konsulat nadal będzie przyjmował osoby wnioskujące o wydanie przez konsula zaświadczenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich. Prosimy jednak o rozważenie zaniechania w najbliższym czasie wnioskowania o dokonanie ww. czynności, jeżeli nie jest to niezbędne.
  4. Wizyty w sprawach Karty Polaka są zawieszone do odwołania. Rekomendujemy skorzystanie z możliwości odbioru gotowych Kart Polaka drogą pocztową za dodatkową opłatą 12 USD.
  5. Przyjmowanie i wydawanie legitymacji szkolnych możliwe jest wyłącznie korespondencyjnie. Odesłanie gotowych legitymacji za dodatkową opłatą 12 USD.
  6. Rekomendujemy, by płatności za wszystkie czynności konsularne dokonywać w formie Money Order – prosimy o sprawdzenie opłaty konsularnej.

W sprawach pilnych, wymagających umówienia wizyty (np. udokumentowana i niemożliwa do przełożenia podróż, wydanie przez konsula zaświadczenia na przewóz zwłok) prosimy o kontakt mailowy:

– sprawy paszportowe i wizowe: chicago.passport-visa@msz.gov.pl

– sprawy prawne: chicago.legal@msz.gov.pl

Zmiany w organizacji pracy urzędów nie ograniczą dostępu do urzędu konsularnego obywatelom polskim w zakresie pomocy konsularnej, w sytuacjach nagłych, wymagających niezwłocznego działania lub interwencji konsula.

https://www.gov.pl/web/usa/pomoc-konsularna

Przydatne informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wszystkich aspektów działań konsulatu można znaleźć w zakładce informacje konsularne.

https://www.gov.pl/web/usa/informacje-konsularne–

Piotr Semeniuk
Wicekonsul
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago
1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
ph: 1 (312) 337 8166
Website: www.chicago.msz.gov.pl

Twitter: @PLinChicago
Facebook: Polish Consulate in Chicago

 


From: Semeniuk Piotr
Sent: Friday, March 13, 2020 7:01 PM
To: Konsulat Generalny RP w Chicago – Referat promocji <chicago.promotion@msz.gov.pl>
Cc: Konsulat Generalny RP w Chicago <chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl>
Subject: Konsulat Generalny RP w Chicago wprowadza zmiany w zasadach przyjmowania interesantów – INFORMACJA PRASOWA 1

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

INFORMACJA PRASOWA 1

Zmiany w organizacji pracy Konsulatu Generalnego RP w Chicago w związku z sytuacją epidemiologiczną [aktualizacja: 13.03.2020]

Konsulat Generalny RP w Chicago wprowadza zmiany w zasadach przyjmowania interesantów.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zalecamy by stawiać się na zaplanowane i umówione wizyty tylko w sytuacjach pilnych i koniecznych. W każdej innej sprawie można drogą mailową ustalić nowy termin spotkania (adresy poniżej).

Konsulat Generalny RP w Chicago pozostaje otwarty dla interesantów tylko w celu załatwiania spraw wymagających osobistego stawiennictwa. Wszystkie inne sprawy będą załatwiane w formie korespondencyjnej lub w późniejszych terminach.

Konsulat nadal nieprzerwanie udziela pomocy polskim obywatelom w sytuacjach nagłych i losowych, które można zgłaszać dzwoniąc pod numer telefonu alarmowego.

Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

Jednocześnie informujemy, że od poniedziałku 16 marca 2020 r.:

1)     Nie ma możliwości wyznaczenia nowych wizyt w systemie E-konsulat.

2)    Realizacja wcześniej umówionych wizyt będzie odbywała się na następujących zasadach:

–     Do urzędu wpuszczane będą osoby nie wcześniej niż na 15 minut przed godziną wizyty; osoby spóźnione nie będą przyjmowane.

–     Do konsulatu wpuszczane będą tylko osoby umówione wcześniej, rodzice i opiekunowie małoletnich, a także osoby towarzyszące osobom niepełnosprawnym.

3)     Wszystkie osoby składające wniosek paszportowy prosimy o wcześniejsze skrupulatne przygotowanie dokumentacji przed przybyciem do Konsulatu: wypełnienie wniosku o wydanie paszportu, wniosku o wysyłkę paszportu, ewentualnych innych dokumentów, np. dotyczących zniżki, wraz z kopią. Rekomendujemy skorzystanie z możliwości odbioru wydanych paszportów drogą pocztową (za dodatkową opłatą 12 USD). Wniosek o przesłanie paszportu kurierem:

https://chicago.msz.gov.pl/resource/1196460a-8abf-4b47-a4a8-324d58247d09:JCR

4)    Osobiste wizyty w sprawach prawnych i obywatelskich zostają zawieszone do odwołania i będą załatwiane wyłącznie formą korespondencyjną. Wyjątkiem są wcześniej umówione wizyty dot. potwierdzenia własnoręczności podpisu oraz profilu zaufanego. Wszystkie pozostałe osoby, prosimy o wysłanie wniosków pocztą, wraz z załączonym Money Order.

5)    Konsulat nadal będzie przyjmował osoby wnioskujące o wydanie przez konsula zaświadczenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich. Prosimy jednak o rozważenie zaniechania w najbliższym czasie wnioskowania o dokonanie ww. czynności, jeżeli nie jest to niezbędne.

6)    Wizyty w sprawach Karty Polaka zostają zawieszone do odwołania.

7)    Przyjmowanie legitymacji szkolnych możliwe będzie wyłącznie korespondencyjnie. (Istnieje możliwość odesłania legitymacji za dodatkową opłatą 12 USD).

W sprawach pilnych, wymagających umówienia wizyty (np. udokumentowana i niemożliwa do przełożenia podróż, wydanie przez konsula zaświadczenia na przewóz zwłok) prosimy o kontakt mailowy:

– sprawy paszportowe i wizowe: chicago.passport-visa@msz.gov.pl

– sprawy prawne: chicago.legal@msz.gov.pl

Zmiany w organizacji pracy urzędów nie ograniczą dostępu do urzędu konsularnego obywatelom polskim w zakresie pomocy konsularnej, w sytuacjach nagłych, wymagających niezwłocznego działania lub interwencji konsula.

Przydatne informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wszystkich aspektów działań konsulatu można znaleźć w zakładce informacje konsularne:

https://www.gov.pl/web/usa/informacje-konsularne–

Piotr Semeniuk
Wicekonsul
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago
1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
ph: 1 (312) 337 8166
Website: www.chicago.msz.gov.pl

Twitter: @PLinChicago
Facebook: Polish Consulate in Chicago