Związek Lekarzy Polskich w Chicago – Działania w Sprawie Wirusa COVI19. PROSIMY O PRZEKAZANIE INFORMACJI


Bezpłatny telefon:       1-855-WIRUS19 (1-855-947-8719)

Strona internetowa:     www.zlpchicago.org


[ UPDATED – Mar 19,2020 ]

Zapoznajcie się Państwo z treścią dwóch ważnych dokumentów (in Polish only) – kliknij poniżej:

APEL ZWIAZKU LEKARZY POLSKICH w AMERYCE

INFORMACJA DLA PACJENTOW

 

March 8, 2020   –  Wielce Szanowni Panstwo,

W obliczu rozprzestrzeniania się wirusa COVI19 oraz w intencji troski o zdrowie naszej społeczności, Związek Lekarzy Polskich w Chicago podjął  ponizsze dzialania.  Prosimy o przekazanie informacji:

  1. Uruchomiona jest bezpłatna infolinia

1-855-WIRUS19 (1-855-947-8719)

Szybko można dowiedzieć się o podstawowych sprawach związanych z zagrożeniem chorobą, profilaktyką i innymi niezbędnymi informacjami w oparciu o dane z CDC (Center for Disease Control and Prevention), IDPH (Illinois Dept. of Public Health), CDPH  (Chicago Dept. of Public Health), MZ i GIS RP (Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny Rzeczypospolitej Polskiej).

  1. Nasza strona internetowa www.zlpchicago.org zawiera najnowsze i stale uaktualniane informacje o wirusie.  Są one w jeżyku polskim dla pacjentów, oraz są instrukcje dotyczące postepowania w oparciu o wytyczne dla lekarzy (in English).
  2. Wysyłamy treść ulotek i informacji do lekarzy i biznesów oraz organizacji z prośbą o wydrukowanie, umieszczenie w widocznym miejscu bądź nawet przekazywanie pacjentom/klientom. W ciągu weekendu winny być przekazane elektronicznie.
  3. Występujemy do IDPH i CDPH o uruchomienie polskiej wersji informacyjnej  o wirusie.  Są wersje informacyjne English, Spanish, pojawia się Chinese.  Absolutnie winna byc wersja Polish.

Bardzo proszę o dołączenie do wspólnej walki z zagrożeniem naszego zdrowia a nawet życia.

Przekazywanie informacji Waszym sluchaczom, czytelnikom, czlonkom organizacji bedzie sluzylo wspolnej sprawie.

Dziekuje,

Marek Rudnicki, MD
Prezes Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago

Kliknij poniżej po wersje PDF powyższego zawiadomienia:
COVID19 WIRUS19 apel