Merry Christmas – Wesolych Swiat

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Kongresu Polonii Amerykańskiej, oddział na Stan Illinois

W imieniu Zarządu KPA oddział na Stan Illinois życzę Wam i waszym Rodzinom
Radosnych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
a także Zdrowego i Pomyślnego Nowego Roku.

 Wszyscy mamy nadzieję, że rok 2022 będzie lepszym rokiem, uwalniającym nas od epidemii. Zachowujcie ostrożność, bądźcie zdrowi i najważniejsze, utrzymujcie wiarę.

Błogosławieństwa Bożego dla Wszystkich!

* * * * * * *

Dear Members and Friends of the Polish American Congress, Illinois Division

On behalf of the PAC IL Division Executive Board, I would like to wish all of You and Your Families
a Happy and Joyous Christmas Holiday
and a Healthy and Prosperous New Year.

We all hope that year 2022 frees us from the epidemic. Please maintain your vigilance, stay healthy and most important, keep your faith.

God’s Blessings to All!

 

Michael M. Niedzinski

President
Polish American Congress, Illinois Division