List gratulacyjny Mirosława Niedzińskiego, Prezesa KPA-IL, do Pana Andrzeja Dudy, wybranego ponownie Prezydentem RP

(Kliknij tutaj po oryginality list.)

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu członków i Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej, oddział na Stan Illinois, gratuluję Panu Prezydentowi wygranych wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Uważamy, że zwycięstwo zawdzięcza Pan zaufaniu, jakie większość Polaków pokłada w Panu, zaufanie to natomiast wynika z osiągnięć Polski w czasie ostatniej kadencji Pana Prezydenta.

Oddział Kongresu, reprezentujący bardzo liczną Polonię w Stanie Illinois, pokłada dużą nadzieję, że zarządzanie Państwem Polskim w trakcie następnej kadencji Pana Prezydenta będzie jeszcze większym sukcesem a zarazem ufamy, że Pan dołoży wszelkich starań żeby zjednoczyć Polaków i zminimalizować obecną polaryzacja społeczeństwa w tym bardzo trudnym okresie. Polonia z dużą obawą patrzy się na nasilające się słowne ataki na Polskę, że strony Rosji, próby przepisania historii II wojny światowej i inne, anty-polskie posunięcia, więc cieszymy się że stosunki Polska-USA zacieśniają się, niewątpliwie w dużej mierze z powodu wysiłków Pana Prezydenta. Co nie mniej ważne jest to, że Pan Prezydent prowadzi politykę uniezależnienia Polski od dostaw energii z Rosji. Większość polityków krajów Unii, a nawet niektórzy w Polsce mają wyjątkowo krótką pamięć i już nie pamiętają jak szybko Rosja może użyć broń energetyczną żeby zapewnić swoje cele.

Ze swojej strony Kongres, oddział na Stan Illinois, dołoży wszelkich starań żeby Ustawodawcy – Reprezentanci Niższej Izby jak i Senatorowie podejmowali decyzje, które zabezpieczają USA, ale także Polskę, niewątpliwie największego sojusznika USA w Unii Europejskiej. W imieniu Kongresu Polonii Amerykańskiej, Oddział na Stan Illinois, życzę Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej zdrowia, sukcesów i wytrwałości w działaniach dla dobra Polski i Polaków.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Mgr. Inż. Mirosław Michael Niedziński
Prezes Kongresu Polsko Amerykańskiego Oddział na Stan Illinois