Komunikat prasowy (press release) po spotkaniu w konsulacie w sprawie „Polonia Calendar”

Szanowni Państwo Przedstawiciele Organizacji i Instytucji Polonijnych,

W imieniu Pana Konsula Generalnego RP w Chicago Piotra Janickiego mam przyjemność serdecznie podziękować Państwu za liczny udział w roboczym spotkaniu w sprawie kalendarza wydarzeń polonijnych, które odbył się w konsulacie w dniu 12 lipca 2019 r. Jednocześnie dziękuję tym z Państwa, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność z powodu czasu urlopowego. Spotkanie było poświęcone inauguracji kalendarza wydarzeń polonijnych tzw. „Polonia Calendar” oraz koordynacji działań związanych z promocją Polski w Stanach Zjednoczonych.

Podczas spotkania w konsulacie Dyrektor Wykonawczy KPA Illinois R. Korczak przeprowadził prezentację multimedialną i zapoznał uczestników z zasadami funkcjonowania Polonia Calendar. „Polonia Calendar” jest profesjonalnym i praktycznym narzędziem informatycznym administrowanym przez Kongres Polonii Amerykańskiej – Wydział na stan Illinois (KPA Illinois) przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Chicago i wielu organizacji polonijnych. Kalendarz jest kontynuacją idei zainicjowanej w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Powstały wówczas kalendarz był prowadzony przez KPA Illinois, a jego pierwotna wersja okazała się bardzo pomocna, ułatwiła planowanie wydarzeń rocznicowych (unikanie dublowania/konfliktu terminów) i była jednocześnie ogólnodostępnym źródłem informacji na temat wydarzeń polonijnych/promocyjnych realizowanych w Chicago i okolicach.

Podczas spotkania w konsulacie 12 lipca br. omówiono ponadto najważniejsze aktualne i przyszłe projekty KG RP w Chicago oraz organizacji polonijnych, w tym obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego i 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, sprawę promocji języka polskiego oraz polskiej kultury i nauki, sprawy weterańskie, poruszono problematykę dialogu polsko-żydowskiego, a także przygotowania do jesiennych wyborów do Sejmu i Senatu RP. Zapowiedziano kolejne spotkania przedstawicieli organizacji polonijnych w KG RP w Chicago, które mają być poświęcone wybranym tematom kluczowym z punktu widzenia konsulatu i organizacji polsko-amerykańskich.


INFORMACJA PRASOWA – PRESS RELEASE

Polonia Events Calendar

We are pleased to inform you about release of the Polonia Events Calendar (“Polonia Calendar”) hosted and administrated by the Polish American Congress, Illinois Division (PAC-IL). This new tool is an implementation of the initiative formed in a partnership between PAC-IL and Consulate General of the Republic of Poland in Chicago. Its principal purpose is to provide Polonia in the Chicago area with a consolidated long-term outlook on all key events significant to Polonia.  It may also serve as a resource during event planning to avoid scheduling conflicts. Please visit the PAC-IL website to review, and use, the new “Polonia Calendar” – https://pacillinois.org/pacillinois. Additional information can be obtained by using “Contact” tab on this web page.

Kalendarz Wydarzeń Polonijnych

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu Państwu Kalendarza Wydarzeń Polonijnych (“Polonia Calendar”), którego administratorem jest Kongres Polonii Amerykańskiej, wydział na stan Illinois (KPA-IL). To nowe narzędzie jest wdrożeniem inicjatywy powstałej w ramach partnerstwa między KPA-IL a Konsulatem Generalnym RP w Chicago. Jego głównym celem jest udostępnienie skonsolidowanego, długoterminowego planu o wszystkich kluczowych wydarzeniach istotnych dla Polonii w rejonie Chicago. Ten kalendarz może również służyć jako źródło informacji podczas planowania nowych wydarzeń, aby zapobiec konfliktom terminów. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois aby zapoznać się z nowym kalendarzem, „Polonia Calendar” – https://pacillinois.org/pacillinois. Dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z zakładki „Contact” na tej stronie.


Pozdrawiam i życzę udanych wakacji tym którzy się na nie wybierają.

Piotr Semeniuk

Wicekonsul

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

ph: 1 (312) 337 8166, ext. 319

Website: www.chicago.msz.gov.pl

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago