Happy Thanksgiving | Szczęśliwego Dnia Dziękczynienia

The Board of Directors of the Polish American Congress, Illinois Division Wishing You and Your Loved Ones

a Happy and Blessed Thanksgiving!

* * * * *

Rada Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej Oddział w Illinois
Życzy Państwu i Państwa Bliskim
Szczęśliwego i Błogosławionego Święta Dziękczynienia!