Happy Easter! – Wesołych Świąt Wielkanocnych!


Dear Polish American Congress Members, Illinois Division

President and executive team members want to thank you for cooperation and support of the mission of Polish American Congress and wish you and your families a Healthy, Joyous and Blessed Easter Holiday. In this very difficult time, when we do not know what next day will bring, when we are forced to bypass our churches, when some of us we can not sit at Easter table with our we have to remember, Jesus is with us and our faith will lead us out of this Epidemic.

Drodzy Członkowie Kongresu Polonii Amerykańskiej, Oddział na Stan Illinois

Prezes i Zarząd KPA IL pragną podziękować wam za współpracę i wsparcie misji Kongresu Polonii Amerykańskiej, i życzymy wam i waszym rodzinom Zdrowych, Radosnych i Błogosławionych Świąt Wielkanocnych. W tym tak trudnym czasie, kiedy nie wiemy, co następny dzień przyniesie, kiedy musimy omijać Kościół Św., kiedy niektórzy z nas nie mogą siąść przy stole Wielkanocnym z naszymi rodzinami, to musimy pamiętać że Jezus jest z nami i naszą wiarą wyprowadzi nas z tej Epidemii.

Happy Easter!
Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Polish American Congress Illinois Division

Miroslaw M. Niedzinski
Prezes