POLISH HERITAGE MONTH MASS – MSZA SW. Z OKAZJI MIESIACA DZIEDZICTWA

Polish American Congress, Illinois Division

is inviting all members and Polonia organizations to

POLISH HERITAGE MONTH MASS
October 25th at 10:00AM

Celebrant: Most Reverend Andrew Wypych Auxiliary Bishop of Chicago

HOLY TRINITY POLISH CHURCH
1118 N. Noble Street, Chicago, IL 60642 – Tel. 773-489-4140
Registration: www.trojcowo.com or  www.signupgenius.com/go/9040a45adab23a7fa7-msze7
Note: Only 300 people can attend the Mass. Register soon.

As a culmination of the Heritage Month Celebration, our Mass will commemorate
four important Anniversaries dear to every Pole:

         • 100th Anniversary of Battle of Warsaw in 1920
         • 80th Anniversary of Katyn Massacre
         • 40th Anniversary of founding of the Solidarity
         • 100th anniversary of the birth of Pope John Paul II
 • We will pay tribute to all the first-line Polish Medical respondents battling Covid 19.
  We owe a debt of gratitude to all Polish doctors, nurses, technicians, ambulance personnel and others.
 • Musical accompaniment will include religious and patriotic songs sung by
  Collegium Cantorum Polonia Choir conducted by Arkadiusz Gorecki.

Registration required.  Masks required.


Kongres Polonii Amerykańskiej, Oddział na Stan Illinois

zaprasza wszystkich członków i Organizacje Polonijne na

Mszę Św. z okazji Miesiąca Dziedzictwa
w niedzielę, 25-go października o godzinie 10:00 rano

celebrowaną przez Biskupa Andrzeja Wypycha

KOŚCIÓŁ Św. TRÓJCY

1118 N. Noble Street, Chicago, IL 60642 – Tel. 773-489-4140
Rejestracja: www.trojcowo.com lub www.signupgenius.com/go/9040a45adab23a7fa7-msze7

Uwaga: Tylko 300 osób może uczestniczyć we Mszy. Prosimy o szybką rejestrację.

Msza Św. będzie kulminacją Miesiąca Dziedzictwa i upamiętni
cztery historyczne daty bliskie sercu każdego Polaka i Polki:

         • 100. rocznica “Cudu nad Wisłą” w1920 r.
         • 80. rocznica Katynia
         • 40. rocznica założenia Solidarności
         • 100. rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II-go
 • Złożymy także wyrazy uznania wszystkim pracownikom polskiego pochodzenia pracujących w służbach zdrowia walczących z wirusem Covid 19.
  Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Polskim lekarzom, pielęgniarkom, technikom, obsłudze ambulansów, i innym za ich walkę z Pandemia.
 • Wysłuchamy religijnie i patriotyczne pieśni w wykonaniu
  Chóru Collegium Cantorum Polonia pod batuta Arkadiusza Góreckiego.

Rejestracja wymagana.  Maseczki obowiązkowe.