Spis Ludności – Census 2020


Szanowni Państwo,

Zawiadomienie dotyczące Spisu Ludności publikujemy w całości tak jak otrzymaliśmy od Konsula Piotra Semeniuka.   
Prosimy tez zauważać (kliknąć) LINK do dokumentu „Polish-Guide”.


Szanowni Państwo Prezesi i Zarządy Organizacji Polonijnych,

Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie zachęca organizacje i instytucje polonijne do aktywności na rzecz zwiększenia uczestnictwa Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia w spisie ludności „Census 2020” we wszystkich miejscowościach, powiatach i stanach chicagowskiego okręgu konsularnego tj. Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota Północna, Dakota Południowa i Wisconsin.

Organizacje polonijne działające na terenie miasta Chicago i powiatu Cook zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem Radnego Ariela Reboyrasa – Przewodniczącego Specjalnej Komisji Rady Miejskiej Chicago ds. Spisu Ludności w Mieście Chicago:

Aimie Ruciński
Assistant to Chairman Ariel E. Reboyras
Complete Count Committee
3559 N. Milwaukee Ave
Chicago, IL 60641
O:  773-794-3095
M:  773-794-8576
E:  Aimie.Rucinski2@cityofchicago.org

Prace nad przeprowadzeniem spisu ludności w Stanach Zjednoczonych „Census 2020” są bardzo zaawansowane. Do 1 kwietnia 2020 r. każdy dom/mieszkanie w Stanach Zjednoczonych otrzyma zaproszenie do udziału w Spisie Ludności 2020. Spis ludności ma wpływ na system polityczny, społeczny i edukacyjny w USA. Wyniki „Censusu 2020” będą miały m.in. wpływ na znaczenie organizacji i instytucji polonijnych, na szkolnictwo polskie, na wsparcie działań ze środków publicznych w okręgach, miastach i powiatach zamieszkałych w znacznym procencie przez Polonię oraz na reprezentację polskiej grupy etnicznej w lokalnych, stanowych i federalnych władzach publicznych. Podczas najbliższego spisu będę odpłatnie zatrudniane osoby do jego przeprowadzenia o różnym pochodzeniu etnicznym, w tym osoby znające język polski. Osoby mówiące po polsku będą mogły m.in. pomagać w poprawnym wypełnieniu ankiety Polakom słabiej znającym język angielski. Udział w „Censusie 2020” będzie można wziąć udział również on-line. Jest to szansa dla rozproszonej terytorialnie polskiej grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych.

Użyteczne linki do Spisu Ludności 2020:

https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2019/polish.html

https://2020census.gov/en/jobs.html

Do ewentualnego wykorzystania podaję linki do kampanii promocyjnej Make Portuguese Count™ prowadzonej przez organizacje portugalskie w USA:

https://www.youtube.com/watch?v=rn4k7KmcXfI

https://www.youtube.com/watch?v=FfFOZonuv3U&feature=youtu.be

https://www.palcus.org/makeportuguesecount

 

Szczęśliwego Nowego Roku !

Piotr Semeniuk
Wicekonsul

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago
1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
ph: 1 (312) 337 8166
Website: www.chicago.msz.gov.pl

Twitter: @PLinChicago
Facebook: Polish Consulate in Chicago

Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

This message (including attachments) is the property of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland and may contain important and/or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete this message. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this message is prohibited.

From: Aimie Rucinski2 [Aimie.Rucinski2@cityofchicago.org]
Sent: Friday, December 20, 2019 12:35 PM
To: Konsulat Generalny RP w Chicago
Cc: Angel Rivera
Subject: Alderman Ariel E. Reboyras

Good Afternoon,

Alderman Reboyras is the Chairman of the Special Legislative Committee on the Census for the City of Chicago.  He is hoping you can provide him a list of all Polish organizations in Chicago and Cook County.  If you have a contact person for each organization, it would be greatly appreciated if you could provide us with that information as well so we can invite them to any future Census meetings the City will be holding.  It is important that the Polish community is counted in the Census.  If you have any questions, please call me at 773-794-3095.

Thank you!

Aimie Rucinski
Assistant to Chairman Ariel E. Reboyras

Complete Count Committee
3559 N. Milwaukee Ave
Chicago, IL 60641
O:  773-794-3095
F.   773-794-8576
E:  Aimie.Rucinski2@cityofchicago.org