Młodzieżowy Obóz Letni Śladami Oręża Polskiego 2024 / Youth Summer Camp [Monte Casino]


This event is not organized or sponsored by the PAC-IL.
To wydarzanie nie jest organizowane albo sponsorowane by PAC-IL

Wiadomość od Nowodworski Foundation
Message from Nowodworski Foundation


Szanowni Państwo,

W imieniu Nowodworski Foundation, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Centrali Polskich Szkół Dokształcających prosimy uprzejmie o kolportaż informacji o Młodzieżowym Obozie “Śladami Oręża Polskiego 2024”, organizowanego jako żywa lekcja historii z okazji 80-tej rocznicy Bitwy pod Monte Cassino.

Szczegóły (pdf)

Dear Friends,

On behalf of the Nowodworski Foundation, the Polish Army Veterans Association of America and the Polish Supplementary Schools, we kindly ask you to distribute among the Polonia families the information about the Youth Camp “In the Footsteps of the Polish Army’s Deeds 2024”, organized as a living history lesson on the occasion of the 80th anniversary of the Battle of Monte Cassino.

Details (pdf)

Jerzy Lesniak
President Nowodworski Foundation
914-260-8178; Jerzy@sitenf.org; www.sitenf.org