80.1 F
Chicago
Wednesday, July 17, 2024

Uroczystość Przy Obelisku Gen. Kazimierza Pułaskiego

0
Uroczystość Przy Obelisku Gen. Kazimierza Pułaskiego
When:
July 13, 2019 @ 11:30 am – 1:00 pm
2019-07-13T11:30:00-05:00
2019-07-13T13:00:00-05:00
Where:
Pulaski Woods in Willow Springs
address - see below
Contact:
See below
See below

(English translation below.)

Kongres Polonii Amerykańskiej wydział stanu Illinois, Radio „Na Góralską Nutę”, Koło Solidarność w Chicago pragną zaprosić Polonię na uroczystość złożenia kwiatów oraz modlitwę przy obelisku poświęconemu bohaterowi dwóch narodów, gen. Kazimierzowi Pułaskiemu.

Polacy powinni pamiętać o swoich wielkich bohaterach. Kazimierz Pułaski, wielki patriota i wielki bohater na ołtarzu wolności dwu narodów, złożył dwie ofiary – swoje życie i swój majątek. Zginął pod Savannah 11 października 1779 roku.

Komitet organizacjiny pragnie zaprosić wszystkich chętnych w sobotę, 13 -go lipca 2019 o godz. 12:00 PM do Pulaski Woods w Willow Springs na południowym zachodzie Chicago, w pobliżu jeziora Maple Lake przy 95th Str. i  Archer Ave. To własnie 13 lipca 1930 roku odsłonięto obelisk poświęcony gen. Kazimierzowi Puławskiemu; w rok po uchwaleniu Dnia Pułaskiego przes Senat Amerykański.

Uwaga:
Zbiórka
dla tych co nie mogą zlokalizować miejsca z tym obeliskiem będzie u oo.Cystersów przy kościele w Willow Springs w sobotę 13 lipca 2019r. godz. 11:30 AM. Uroczystość rozpocznie się w południe o 12:00 PM.  Adres kościoła: 116 Hilton St, Willow Springs, IL 60480

Zapraszamy wszystkie organizacje polonijne, weteranów, polskie szkoły, harcerstwo do wzięcia udziału w tej patriotycznej uroczystości wraz ze sztandarami.

Zaprasza Komitet Organizacyjny:

Bogdan  Strumiński;  I-szy wice prezes KPA wydział Illinois. (708) 254-2355
Andrzej Gędłek; Radio „Na Góralską Nutę”,  Krajowy Dyrektor KPA (708) 533 -1712


(translation)

The Polish American Congress, Illinois Division, Radio ” Na Góralską Nutę “, Solidarity Group in Chicago, would like to invite the Polish community to the ceremony and prayer at the obelisk devoted to the hero of the two nations, General Kazimierz Pułaski.

Poles should remember their great heroes. Kazimierz Pułaski, a great patriot and a great hero on the altar of the freedom of two nations, made two sacrifices – his life and his wealth. He died at Savannah on October 11, 1779.

The organizing committee would like to invite everyone interested to Pulaski Woods in Willow Springs (southwest of Chicago, near Lake Maple Lake at 95th Str. And Archer Ave.) on Saturday, July 13, 2019 at 12:00 PM.

I was on July 13, 1930 when the obelisk devoted to General Kazimierz Puławski was unveiled; one year after the adoption of Pulaski Day by the Senate of the United States.

Note:
For those who cannot locate the place with this obelisk, we will meet at the oo. Cystersow church in Willow Springs on Saturday, 13 July 2019 at 11:30 AM. The ceremony at the obelisk will start at noon. Church address: 116 Hilton St, Willow Springs, IL 60480

We invite all Polish-American organizations, veterans, Polish schools, scouts to take part in this patriotic ceremony; please bring your banners.

The Organizing Committee:

Bogdan Strumiński; First Vice President of the CAP, Department of Illinois. (708) 254-2355
Andrzej Gędłek; Radio “Na Góralską Nutę”, National Director of CAP (708) 533-1712