[Updated] Announcement of the Polish American Congress – Illinois Division


Update / Actualizacja:  16 April 2010


Announcement of the Polish American Congress – Ill Division

As noted in previous announcement, there was very small probability that the April 27 meeting of PAC IL will proceed. We regret to inform you that the General Meetings scheduled for April 27, 2020 and May 18, 2020 are CANCELLED.

Please watch Dziennik Związkowy, our website, Facebook and your e-mail for information about next meetings.

President and the Board continue their work utilizing teleconferencing.


Komunikat Kongresu Polonii Amerykańskiej, oddział na Stan Illinois.

Jak wspominaliśmy w ostatnim komunikacie, istniało małe prawdopodobieństwo zebrania członków 27-go kwietnia z powodu trwającej epidemii. Z przykrością informujemy, że Zebrania Członków zaplanowane na 27 kwietnia 2020 oraz 18 maja 2020ODWOLANE

Prosimy o sprawdzanie Dziennika Związkowego, naszej strony internetowej, Facebooka jak i swojej poczty E-mail po informacje dotyczące planowanych zebrań członków naszej organizacji.

Prezes i Zarząd kontynuują swoją pracę używając spotkania telekonferencyjne.