2020 PAC-IL Christmas Mass

[photos below] 

Due to the restrictions caused by Covid 19 epidemic, PAC IL organized a Christmas Mass on Jan 24th 2021 instead of the traditional annual “Oplatek”.

Mass was held at “Our Lady Mother of the Church” parish, 8747 W. Lawrence Ave. in Chicago.  72 participants registered for the mass and numerous others watched the mass live, on-line, via a link provided by father Bartosz.

Prior to the mass President of PAC IL, Mr. Michael Niedzinski, thanked all participants for their attendance, including special guests, Mr. Jozef Cikowski, president of the Polish Highlanders Alliance and Mr. Tadeusz Mlynek, president of the Polish Teachers Association

He also expressed his thanks to Father Andrew Bartosz,  O.L.M.C. pastor and celebrant of the Mass as well as to Ms. Agata Kopacka, who arranged the musical accompaniment for the mass.

After the mass President Niedzinski thanked the musicians:
Mrs. Joanna Majka – violin, Mr. Bartlomiej Ciezobka,- piano, Joanna Strama – piano, Victoria Strama-violin.
Son of Mrs. Majka, Samuel Majka, assisted Father Bartosz as the Altar Boy

Despite the mandatory masks, Mrs. Majka and all participants sang beautiful Polish and English language carols, for about half an hour.

After the carols, participants were treated to delicious pączki which were served in the North annex of the Church.  The great tasting paczki, were sourced from a pre-eminent paczki purveyor –“Polskie Paczki”, located at Harlem and Foster avenues in Chicago.


[zdjecia ponizej]

Z powodu ograniczeń spowodowanych epidemią Covid 19, zamiast tradycyjnego dorocznego „Opłatka” KPA IL zorganizował Mszę Bożonarodzeniową.  Msza odbyła się 24 stycznia 2021 w kościele “Our Lady Mother of the Church”, 8747 W. Lawrence Ave. w Chicago. Na Mszę Św. zapisało się 72 uczestników, a wiele innych osób oglądało mszę “on-line” za pośrednictwem linku podanego przez ks. Bartosza.

Przed nabożeństwem, Prezes PAC IL, Mirosław Niedziński, podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, szczególnie specjalnym gościom: Prezesowi Związku Podhalan w Ameryce Północnej, Panu Józefowi Cikowskiemu oraz Prezesowi Związku Nauczycieli Polskich, Panu Tadeuszowi Młynkowi.

Prezes Niedzinski podziękował także księdzu Andrzejowi Bartoszowi, proboszczowi i celebrantowi Mszy św.  oraz Pani Agacie Kopackiej, która zaaranżowała oprawę muzyczną mszy.

Po Mszy Prezes Niedziński podziękował muzykom: Joannie Majka – skrzypce i oprawa wokalna, Bartłomiejowi Ciezobka, fortepian, Joannie Strama – fortepian i Wiktorii Strama – skrzypce. Syn pani Majka, Samuel Majka, asystował Ks. Bartoszowi jako ministrant.

Mimo obowiązkowych masek, przez około pół godziny po Mszy pani Majka i wszyscy uczestnicy śpiewali piękne polskie i angielskie kolędy. Po kolędowaniu, w północnej oficynie kościoła, uczestnicy częstowali się wyśmienitymi pączkami wyrobu cukierni „Polskie Pączki” przy Harlem i Foster Avenues w Chicago.